Inlägg av

Kommunikation och värdet av feedback

Feedbackträning är ditt redskap för att bli riktigt bra på kommunikation Att kommunicera är nödvändigt för att vi ska få utbyte av varandra som människor. Vi använder både verbal och icke verbal kommunikation, där det icke verbala har visat sig utgöra långt mer än det verbala. Det är alltså inte bara vad du säger, utan […]