För att lyckas med implementeringen av ett nytt IT-system, är det nödvändigt att vilja och våga om-designa vardagsarbetet!

Varje gång ett nytt digitalt system ska implementeras i en verksamhet, gäller det att tänka igenom helheten på arbetsplatsen. Det vanliga är dock att fokus endast blir på själva systemet och dess funktioner, inte hur systemet i sig kommer att påverka helheten i vardagsarbetet.

Genom forskning vet vi att upplevelsen hos medarbetare, när det gäller att införa nya digitala system, till stor del är stress och frustration över att behöva hantera ännu ett system. Sällan ser medarbetare fördelen med det nya systemet. Det är också vanligt att chefer och ledare som ansvarar för införandet, i sin tur sällan ser fördelen i att ha med sig medarbetarna tidigt i processen. Vanligtvis kommer nämligen medarbetarna med i bilden först när allt är genomgånget, beslutat och på väg att införas.

Om medarbetare däremot får vara med tidigt i processen, blir skillnaden stor. Och då menar jag vara med på riktigt! Om de alltså först och främst får vara med och fundera, diskutera, vända för och emot kring både det ena och det andra med det nya systemet. Men också får vara med och ta fram hur det nya vardagsarbetet behöver konstrueras om, så att det blir riktigt bra efter att vi infört det nya systemet, då blir det annorlunda. Låt därför medarbetare vara designers kring sitt eget vardagsarbete. Ingen vet bättre hur vardagen fungerar och hur den kan förbättras och förenklas med ett nytt digitalt system. Men då måste vi ha ett ledarskap som vill, kan och vågar möta medarbetarna där de befinner sig och styra därifrån och framåt.

Gott ledarskap är det nya svarta!