Feedbackträning är ditt redskap för att bli riktigt bra på kommunikation

Att kommunicera är nödvändigt för att vi ska få utbyte av varandra som människor. Vi använder både verbal och icke verbal kommunikation, där det icke verbala har visat sig utgöra långt mer än det verbala. Det är alltså inte bara vad du säger, utan hur du säger det, som har betydelse.

Ett kraftfullt verktyg att använda som chef och ledare är att bli en hejare på feedback. Både att ge, men också på att ta emot feedback. Allt för många chefer vågar dock inte återkoppla till sina medarbetare, eftersom det finns en risk att det landar in fel. Tänk om medarbetaren blir arg…eller ännu värre, ledsen. Rädslan för att något av detta ska hända, gör att många chefer inte återkopplar kring beteenden och arbetssätt som inte är bra eller önskvärda.

Men för att feedback ska fungera på ett bra sätt, krävs det också tillit i organisationen. Men tillit är inget som bara infinner sig. Det arbetas upp över tid mellan människor och har ett stort värde för oss alla. Om jag litar på dig, så kommer jag också att kunna lita på den feedback du vill ge mig. Ett bra tips är därför att börja med att ge positiv feedback så ofta det finns möjlighet. Detta skapar en positiv känsla för feedback generellt. När vi får in ett positivt förhållningssätt till att ge och ta emot positiv feedback, så kommer vi mycket lättare att kunna ge och ta emot den typ av feedback som är åt det negativa håller (det vi brukar benämna konstruktiv feedback).

För att kunna ta emot feedback måste jag dock vara mottaglig för det. Alltså önska och vilja få återkoppling, och se det som en gåva. En gåva som jag fått av en person som jag litar på, där avsikten är att göra gott. Feedbacktrappan är ett bra sätt att förstå olika mognadsgrader som finns för att kunna ta emot feedback, men också för att kunna använda feedbacken klokt och därefter förändra det som bör förändras. Från att vara en person som förkastar och försvarar ett beteende/sätt, till att istället förstå och även förändra ett beteende.

Vi behöver alla reflektera över var på trappan vi oftast befinner oss – och på vilket steg vi helst skulle vilja vara. Och hur vi i så fall bäst tränar oss på att komma till önskat steg.