Utan medarbetare är företaget ingenting. Ändå är det vanligt att medarbetare inte känner sig tillräckligt uppskattade av chefen!

Nästan alla chefer jag pratar med tycker att deras medarbetare är otroligt värdefulla, när de får denna frågan. Ändå är det faktiskt ovanligt att medarbetare känner sig sedda, bekräftade och uppskattade av chefen på arbetsplatsen. Anledningen till detta är förmodligen flera, men säkert är det vanan (eller ovanan) att inte se och ge feedback tillräckligt tydligt som är den vanligaste orsaken. Denna veckan har jag jobbat med ett företag som valt att satsa lite extra på arbetet med värdegrund och värdebaserat ledarskap. Vi hade intressanta och givande diskussioner om hur en riktigt bra chef ska vara, där både chefer och medarbetare funderade på detta tillsammans.

Tydlig, närvarande, tillgänglig, lyssnande, modig, energigivare som backar upp sitt gäng, var några egenskaper som lyftes fram. Tillsammans med att kunna se alla medarbetarna, prioritera rätt, leva och leda vår värdegrund, respektera alla.

Inte så enkelt att leva upp till som chef, men viktigt att reflektera över och träna sig på för att växa som ledare.

Självklart diskuterade vi också hur en riktigt bra medarbetare ska vara. Det visade ju sig att många egenskaper som vi vill att chefer ska ha, stämmer också in på önskebilden av en riktigt bra medarbetare!

Kunnig, hjälpsam, lojal, ansvarstagande, flexibel, lyhörd och positiv, var några egenskaper. Öppen för nytt, intresserad, förändringsvillig och att vara en engagerad lagspelare var några av egenskaperna som diskuterades för medarbetarna. 

Mer förståelse och mer öppenhet skapar tillit i organisationen. Just tillit är så viktigt för att kommunikation och feedback ska ha en chans att bli en självklarhet i vardagen, för både chefer och medarbetare!