Att odla växter och att odla mänskliga relationer

Vi vet alla att det krävs en hel del saker för att ett frö ska kunna gro och växa. Det räcker inte att sätta fröet i jorden, om inte jordmånen är den rätta. Det räcker inte att vattna, om inte mängden är väl avvägd. Det räcker inte heller med varken jord eller vatten, om vi saknar solljus.

Allt detta vet vi och förstår det ganska väl när det gäller växter, men hur väl förstår vi det när det gäller vad människor behöver för att växa?

Människor kan inte växa om inte omgivningen är den rätta. Inte heller går det att ösa på med uppgifter, om de inte är intressanta och lagom utmanande för personen i fråga. Människor kan heller inte växa om de inte får sitt solljus genom uppskattning, feedback och glada tillrop. De kan heller inte växa om deras idéer och funderingar inte får komma fram och bidra till utveckling av verksamheten.

Det goda ledarskapet handlar därför om att skapa, utveckla och bibehålla relationer!