Organisationer består av olika organisationsnivåer.

Dessa nivåer har sedan olika syfte och ansvar. Det är dock vanligt att medarbetare inom organisationen inte är medvetna om att de olika nivåerna finns och att de också innebär väldigt olika ansvar och befogenheter.

Bilden jag har valt här nedan kommer från min avhandling och visar på ett enkelt sätt att det finns olika nivåer i organisationer, där de benämns micro, meso och macro.

Macro är högst upp i organisationen (tänk koncernledning alternativt politiken i offentlig verksamhet). Meso är mellan skikten (tänk olika affärsområden eller dotterbolag alternativt högre chefsnivåer inom offentlig verksamhet). Micro är nivån längst ut, eller om vi hellre säger inne i kärnan där värdet skapas gentemot kund eller motsvarande.

Nivåerna måste finnas, men de innebär helt olika saker för människorna i en organisation. De innebär olika beslutsmandat och olika arbetsutföranden. Problem som ofta uppstår är ju när vi inte vet om och förstår att det är just olika saker som gäller inom respektive nivå. När det är otydligt för medarbetare vilken nivå var och en befinner sig på och var mandaten finns för att agera.

En beslutsfattare från macro nivå kan och ska inte lägga sig i vad som sker i vardagen på meso eller micro. En medarbetare på Micro kan och ska inte försöka komma med lösningar kring vad som sker högst upp i organisationens macro, och inte heller vad som sker på meso. Självklart måste alla få fundera och tänka, samt ha idéer om de olika nivåerna och de utmaningar som finns. Men samtidigt försöka förstå att ex. den bild som Micro har över macros vardag inte är tillräckligt utförlig och alltså inte ger möjlighet att vare sig hitta bättre lösningar eller värdera besluten som fattats.

En klok organisation ser däremot till att ha arbetsprocesser där transparensen mellan nivåerna är riktigt bra och genomtänkt. Där kommunikation inom och mellan nivåerna är välfungerande och bygger på tillit och gemensamma mål. Då respekteras arbetet som utförs på de olika nivåerna, men samtidigt välkomnas ifrågasättande och idéer till en bättre helhet. Både uppifrån och ner, men också nerifrån och upp. Resultatet blir en organisation där framtiden skapas tillsammans!