kurs-förändringsledning

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Genomför en lyckad organisationsförändring.
Som chef och ledare har du en avgörande roll. Varje dag är en ny dag. Med världens förnyelser kommer förändringsarbete som ett brev på posten. Eller snarare som ett mail i inboxen. Förändringar ses ofta som något negativt och krävande. Trots att det ska leda till något bättre, enklare och positivt för alla.

Lyckat förändringsarbete kräver kunskap om och förståelse för hur människor känner, tänker och agerar i en förändringsprocess. Jag använder mig av J.Kotters ”leading change” som grund för att guida er i att styra och leda organisationer in i den nya världen. Tillsammans lägger vi upp planen för hur ni ska lyckas!

  • Inspirationsföreläsning Förändringsledning – 1 tim – 28 000 kr + moms (reseersättning tillkommer)
  • Utbildning Förändringsledning – Kundanpassat utifrån innehåll och tid – kontakta för offert.
kurs-implementering

IMPLEMENTERING

Implementering på allas villkor.
Implementeringar av innovationer eller digitala verktyg som ska lyfta hela verksamheter tenderar ofta att bli utdragna evighetsprojekt som splittrar organisationer. Vad beror egentligen detta på? Vad är det människor inte förstår? Eller är det så att tekniska lösningar inte alltid är användarvänliga och att användare inte alltid är benägna att vilja ta till sig nya lösningar?

Du behöver alltså förstå vilka insatser som är lämpliga att använda beroende på vad som ska implementeras, liksom ha kunskap i vad implementeringsansvariga behöver för hjälpmedel samt hur de slutliga användarna bäst blir förberedda. Kunskap kring organisationsstrukturens påverkan på implementeringen är också värdefull, men även omvärldshändelser och rådande företagskultur. Jag ger dig grunden till allt du behöver för att lyckas.

  • Inspirationsföreläsning Implementering – 1 tim – 28 000 kr + moms (reseersättning tillkommer)
  • Utbildning Implementering – Kundanpassat utifrån innehåll och tid – kontakta för offert.
utbildning-värdegrund

VÄRDEGRUND

Med en stark värdegrund blir det tydligt för alla vilka ni är!
Attityder, värderingar och kultur är begrepp som används för att förklara hur vi alla förhåller oss och vad vi tycker är viktigt i livet och på arbetsplatsen. För att bygga upp en företagskultur som är hållbar över tid och som ger medarbetare och chefer en plattform att utgå från, så behöver vi komma fram till en gemensam värdegrund. Vad ska gälla hos oss? Hur ska vi bete oss mot varandra? Vilka värdeord vill vi ha – och vilket innehåll vill vi ge dessa ord? När ni sen har den gemensamma värdegrunden klar, så gäller det att också leva den. Var och en, och tillsammans!

Det handlar alltså om att våga jobba inifrån och ut, d v s att utgå från vad vi vill förknippas med internt för att det sedan ska kunna fortplantas utåt – till våra kunder och samarbetspartners.

  • Inspirationsföreläsning Värdegrund – 1 tim – 28 000 kr + moms (reseersättning tillkommer)
  • Utbildning Värdegrund – Kundanpassat utifrån innehåll och tid – kontakta för offert.
Utbildning ledarskap

VÄRDERINGSBASERAT LEDARSKAP

Värderingsbaserat ledarskap motiverar hela företaget.
Företagets affärsidé, vision och mål är ett självklart faktum. Det handlar om pengar och om resultat. Hårda värden. Men utan medarbetare finns ingen chef eller ledare. Inget växande företag. I varje affärsplan beskrivs sakliga och rationella strategier för framtiden. Däremot saknas ofta en värdegrund som för alla tydliggör hur vi ska arbeta tillsammans för att kunna förverkliga företagets mission. De emotionella värden som får oss alla att känna gemenskap och tycka det är roligt att gå till jobbet och prestera med engagemang. Den nya generationen som nu äntrar arbetsplatserna har dessutom större krav på ett mer meningsfullt arbetsliv.

Världens bästa arbetsplats finns i obegränsad mängd och är helt enkelt en känsla som uppstår på arbetsplatser där tillit och struktur är fokus och finns inbyggt från grunden. Att leda med värden kräver att chef och ledare blir medveten om sin egen värdegrund och tillsammans med medarbetarna sätter den gemensamma värdegrunden. Hur vill du att människor på din arbetsplats ska känna för sitt jobb, samarbeta med andra och behandla era kunder? Vet dina medarbetare om hur du som chef ser på det här?

  • Inspirationsföreläsning Värderingsbaserat ledarskap – 1 tim – 28 000 kr + moms (reseersättning tillkommer)
  • Utbildning Värderingsbaserat ledarskap – Kundanpassat utifrån innehåll och tid – kontakta för offert.