Har du förmågan att vara här och nu?

Allt för många stressar runt och jagar tid. Tiden upplevs som en ständig bristvara. Speciellt nu i slutet av en termin, när alla typer av avslutningar ska genomföras, både för egen del och för familjens medlemmar. Att verkligen vara här och nu kräver en medvetenhet och ett aktivt val. Känslan av att inte hinna med och att ständigt jaga minuter tär på våra krafter.

Tidigare upplevde jag ofta att människor som jag mötte gärna deklarerade att deras kalender var mer än fulltecknad och att de bara inte hade tid med en endaste sak till. Numera upplever jag ibland en bakomliggande plågsamhet när personer talar om sina fulla kalendrar. Har det ändrat sig? Vi har kanske blivit mer medvetna om att det ständiga jagandet inte är så bra. Rentav dåligt och slukar vår energi. Jag tror att alla kan bli mer medvetna och göra andra val. Stanna upp och vara här och nu. Njuta av en vacker bukett blommar och låta dess doft och färg inspirera till lugn och ro.