Attityder, värderingar och kultur – Hur påverkar det ditt företag?

Attityder är förhållandevis enkelt att ändra och byta riktning på. Det är påverkbart genom händelser i vår närhet. Attityder är mer ytligt än värderingar och har inte lika stor betydelse för oss.

När det däremot gäller värderingar, så ligger det mer på djupet i vad vi tycker är rätt och fel. Inte bara vad vi tycker, utan också hur vi agerar. Etik och moral. Där etik är det vi vet är det rätta, medan moral är hur vi faktiskt agerar. Det är ju inte alltid så att etik och moral går ihop. Vi kan veta det rätta, men ändå välja det som är felaktigt. Ett enkelt exempel är ju att köra över hastighetsbegränsningen. Alla som har körkort vet att det är fel att överträda hastighetsbegränsningen, men de flesta gör det ibland. Även om vi vet att det är fel, så hittar vi tillfällen och omständigheter när vi tillåter oss att göra “lite fel”.

Samma sak är det så klart inom en arbetsplats. Vi vet att det inte är ok att prata bakom ryggen på en arbetskamrat, fast ändå sker det ibland…vi rättfärdigar ett beteende utifrån diverse förklaringar, som vi kan godta inombords.

När vi kommer till begreppet kultur, så sitter det ännu djupare än både attityder och värderingar. Vi kan mer tänka oss att det är summan av allas värderingar som bildar den rådande kulturen. Inte bara de personer som finns på plats idag har en påverkan med sina värderingar, utan även de som tidigare funnits här påverkar den rådande kulturen. Då förstår vi att kulturen ändras inte så lätt. Det kräver stor medvetenhet och beslutsamhet för att förändra en kultur på en arbetsplats.

Rådande kultur är svårt att ändra på, men det är absolut inte omöjligt. Det kräver framförallt att vi slutar säga att det som sker hos oss beror på att det “sitter i väggarna”! Anledningen till att vi gärna vill tillskriva väggarna så stor betydelse, är förmodligen att våra beteenden sitter så djupt och hårt. Vi har så svårt att förändra dessa beteenden, så det känns som att det sitter i väggarna. Men det finns inget i väggarna som har med vårt agerande och våra beteenden att göra. Det sitter i våra huvuden!

Vill vi ändra rådande kultur så måste vi börja jobba med våra gemensamma värderingar. Hur vill vi ha det? Vad är ok hos oss? Vilka bemötanden vill vi ha mot varandra här? Då och först då, kan vi skapa en god företagskultur värd namnet!