”Som liten firma i byggbranschen ville jag satsa på att skapa en företagskultur som vi alla kan stå upp för. Utbildningen har gett mig tryggheten att verkligen arbeta kontinuerligt med dessa frågor”

Värdegrundsarbete
Daniel Movind – VD DMB AB

”Efter att vi arbetat fram en gemensam Värdegrund tillsammans med våra medarbetare, fick vi kunskap i hur vi behöver tänka och agera för att verkligen leva värdegrunden. Vikten av att som chef agera som rollmodell har verkligen blivit tydlig”

Värdebaserat ledarskap
Liselott Sjöbeck – HR-chef Skurups Sparbank

”En uppdragsutbildning för samtliga våra implementeringsansvariga gav oss ovärderliga verktyg för att lyckas med vårt kommande arbete att bredd införa den digitala patientjournalen”

Implementering av IT- verktyg och system
Britt Ehrs – Projektledare Region Uppsala

”Jag fick redskap för att arbeta tillsammans med mina medarbetare så att de värderingar jag haft sedan starten, verkligen ska kunna genomsyra hela verksamheten i takt med att vi växer och blir allt fler”

Värdegrundsarbete
Christina Nilsson – VD Meritum i Sverige AB

”Vår ledningsgrupp har fått en helt annan förståelse kring hur vi måste arbeta med arbetsplatsens förändringar, så att vi kan vända eventuell oro till rörelse framåt”

Förändringsledning
Annette Sander – Verksamhetschef Hjälpmedelscenter Blekinge