Work from Anywhere and any how!

Allt fler företag lanserar olika sätt som personalen framöver kan tänkas arbeta efter. Mix mellan kontor och hemma är vanligt där även en viss styrning finns från arbetsgivaren att bestämda dagar ska vara på arbetsplatsen.

Spotify tar det ännu en nivå när de lanserar sin nya jobbmix där varje individ arbetar där de önskar. Mix av hemma och kontor där inget är statiskt utan allt är en överenskommelse mellan chef och medarbetare.

En viktigt del är att varje medarbetare kan testa och korrigera vid behov.

🌸 Hemmamix innebär att du som medarbetare framförallt arbetar hemifrån eller från annan plats än kontoret.

🌸 Kontorsmixen innebär att du som medarbetare mestadels arbetar från kontoret men även hemifrån eller på annan plats.

🌸 Beslut om arbetsförhållanden tas på årsbasis för att kontorslokaler ska kunna planeras, men du som medarbetare kan när som helst ändra sin mix

🌸 Kontoren byggs om för att bättre anpassas efter det nya arbetssättet.

Hur intressant skulle det vara för dig att prova Spotifymixen på din arbetsplats?

#ledarskap #förändringsledning #digitalisering