Det är skillnad mellan katalogisering och digitalisering! 💻

Idag används många digitala system och digitaliserings möjligheter är enorma. Men hur ofta tänker du på om ditt nuvarande arbetssätt, som förvisso oftast innefattar digital hantering, underlättar och förenklar din arbetsvardag maximalt?

🌸I princip alla arbetsplatser genomlever en våg av digitalisering. Nya system köps in för att på olika sätt förbättra vardagen. Ibland är dock inte systemen så effektiva som de skulle kunna vara.

🌸 Det är nämligen vanligt att teknik används för att katalogisera information digitalt istället för att digitalisera den. För att du ska förstå skillnaden kommer här två exempel:
1. Du har en Wordmall för dina medarbetarsamtal som används på arbetsplatsen. Dokumentet fylls i och görs till en pdf som du sparar som ett dokument.
2. Du har tillgång till ett system som istället hanterar informationen på ett sätt så att ambitioner och mål, uppföljningar och utvärdering av prestationer liksom lönesättning fungerar i ett flöde genom att den information du för in successivt sammanförs till ny information.

Frågan är, hur mycket katalogiserar du digitalt och hur mycket av arbetsprocessen är egentligen digitaliserad?

#ledarskap #organisationskultur #digitalisering