Digitalisering eller digital transformation!

Inom engelskan används två ord för det vi kallar digitalisering – digitization och digitalization. Det är bra att förstå skillnaden för att också förstå digital transformation.

🌸 Digitization innebär att du tar analog information och kodar den i nollor och ettor så att datorer kan lagra, bearbeta och överföra informationen. Det är informationen du digitaliserar, inte processerna.

🌸 Digitalization handlar om hur du interagerar med teknik, men också att använda digital teknik för att ändra affärsmodell så att nya möjligheter och intäkter kan skapas. Här är det processerna som digitaliseras.

🌸 Digital transformation innebär en kunddriven strategisk transformation av din verksamhet, som kräver genomgripande organisationsförändringar och implementering av digital teknik. Företaget blir kunddrivet från början till slut. För att lyckas måste organisationen bli bra på att hantera förändringar, men också att förändringsförmåga ses som en kärnkompetens.

Digitalisering handlar alltså i huvudsak om teknik, men digital transformation handlar om kund!

Så berätta – är du och din verksamhet redo för digital transformation?