Möten mellan människor utvecklar!

Så trevligt att möta alla er som deltog på SFAI konferensen idag. Intressanta forskningsrapporter om postoperativ vård och vikten av att bedöma patienterna individuellt fick vi bl. a. lära oss om. Bra samtal om vårdens utmaningar i pauser och under lunchen, med kloka chefer. Själv fick jag berätta om implementering av nya digitala system inom hälso- och sjukvården. Vad krävs för en lyckad implementering? Ledarskapets betydelse liksom rådande organisationskultur är avgörande.

  • Vem är det som styr och vem får vara delaktig när nya system implementeras?
  • Hur kommuniceras implementeringen i organisationen?
  • Vilket stöd får chefer och ledare genom processen?

Detta var några av de saker som dagens föreläsning handlade om