Föreläsning om implementering

Chefer från olika operationsavdelningar runt om i Sverige samlas 31/5-1/6 på Såstaholm Herrgård för konferens. Jag kommer att föreläsa kring implementering och vem som egentligen styr och är delaktig när nya IT-system sjösätts i vården. Min förhoppning är att fler ska få förståelse för vad som krävs för en lyckad implementering, oavsett vilket system eller vilken arbetsmetod som ska införas. Ledarskapet på alla nivåer i organisationen har helt klart en väldigt avgörande roll för det resultat som uppnås.

utbildning värdebaserat ledarskap