Vågar du vara en modig chef?!

Som chef hamnar du ofta i situationer som kräver att du agerar. Men det kan vara svårt att veta vad du ska göra i alla olika situationer du träffar på i ditt ledarskap.

Ett viktigt perspektiv i beslutsfattandet som chef är att ta in andras perspektiv, än ditt eget. Men när du tagit in information och diskuterat med berörda personer, är det dags att fatta beslut. Då är du som chef ensam ansvarig och måste stå för dina beslut, även om dessa är negativt laddade och framkallar stress hos vissa medarbetare.

I en tid med allt snabbare förändringstakt kommer du som chef dessutom att behöva fatta snabba (och ibland svåra) beslut för att arbetet ska klaras av i rätt tid utan att stanna av. Om du tvekar eller avvaktar och låter tiden gå, är det risk att dina medarbetare uppfattar dig som passiv. Och passiva chefer kan vara förödande för organisationen.

En passiv chef och ledare vågar inte ta tag i problem som uppkommer på arbetsplatsen och gör allt för att undvika konfrontation. Passiva chefer håller sig undan och svarar undvikande på frågor som är besvärande. De uppfattas därför ofta också som oengagerade, eftersom varken diskussioner eller beslut tas.

Så frågan är: Vågar eller undviker du att vara en modig chef och fatta snabba och svåra beslut?

#ledarskap #värderingar #beteende