Vad ska vi ha en värdegrund till egentligen? 

Många har genom åren arbetat fram värdeord som i sin tur har bildat den värdegrund som vi tillsammans ska följa och bekänna oss till. Erfarenheten är dock att den därefter har hamnat i en låda någonstans där den faller helt i glömska.

Problemet är nog att de flesta organisationer och arbetsplatser nöjer sig med att ta fram just några värdeord, utan att ge dessa en innebörd. En innebörd på riktigt. Det är nämligen milsvida skillnad på att ta fram några ord, jämfört med att ge dessa ord riktiga och genomtänkta förklaringar som vi alla tycker känns rätt. Och inte bara det, för det räcker inte heller med att ha förklaringar. Hur vettiga dessa än må vara. Viktigast av allt är ju faktiskt att kunna LEVA värdegrunden.

Att leva den värdegrund som vi tagit fram ställer en hel del krav på alla. Och ju högre upp i organisationen, desto större krav på att följa och anamma värdegrunden. Varje medarbetare och chef är nämligen bärare av den värdegrund vi tillsammans tagit fram. Där alla är ansvariga för att följa och leva värdegrunden. Alla har alltså ansvar, men på olika nivåer. Vi måste därför alla agera som rollmodeller och inse att alla och envar bär ansvaret för att leva värdegrunden.

Vad ska vi ha den till då? Värdegrunden är kittet som gör att vi tillsammans har en gemensam plattform att stå på när det gäller hur vi beter oss mot varandra på arbetsplatsen. En gemensam ribba, som alla är bekväma med och som hjälper oss att förutsäga bemötanden mellan alla på arbetsplatsen. Därefter kan vi ta det ett steg vidare och se att den gemensamma värdegrunden även kan visa oss vägen i vår externa kommunikation. Den så viktiga dialogen med samarbetspartners och kunder.

Om vi inte har en bra värdegrund internt, så kommer vi inte att ha en bra värdegrund i hur vi bemöter våra kunder. Allt hänger i hop. Men det börjar med det inre. Med kärnan och kompassen som leder oss rätt!