Hur en grupp utvecklas beror mycket på chefens förmåga att leda den!

Som jag tidigare skrivit om, så kan kunskap om gruppers utvecklingsfaser, få oss att förstå varför vi har det som vi har det på våra arbetsplatser och varför vissa grupper presterar bättre än andra.

Men även kunskap om vilken typ av ledarskap som karaktäriserar respektive grupps utvecklingsfas, kan få oss att förstå gruppers utveckling framåt . Enligt Susan Wheelan, som i många år studerat gruppers utveckling och dess ledarskap, kan ledarskapet få en grupp att stanna kvar i en oönskad fas eller få gruppen att utvecklas framåt. En grupp kan bara utvecklas om ledarskapet möjliggör det och aldrig på egen hand. En ledare kan alltså även få en grupp att stanna i en fas, eller att backa från en mer mogen fas till en omognare.

Det förvånar mig ofta att chefer och ledare generellt inte har så mycket kunskap kring grupputveckling och dess koppling till ledarskap. Om fler kände till sin egen påverkan som chef, skulle många arbetsplatser se annorlunda ut tror jag, utifrån att medarbetare fått möjlighet att tillsammans med sin chef utvecklats framåt i processen.

I detta inlägg tänker jag beskriva lite kring vad som karakteriserar gruppens förhållande till ledarskapet i de olika faserna i Susan Wheelans modell.

  1. Ledar-beroende: I denna fas är gruppens medlemmar helt beroende av att ha en ledare ständigt närvarande som väldigt tydligt beskriver och kontrollerar vad som ska utföras av gruppens medlemmar. Gruppen är inte kapabel att själv fatta beslut och behöver sin ledare i alla lägen för att få något uträttat över huvud taget.
  2. Ledar-motberoende: I denna fas vill gruppen bli av med sin ledare och göra sig oberoende av att ha en person som ständigt kontrollerar och ger direktiv i vardagens arbete. Gruppens medlemmar ifrågasätter inte bara varandras roller och kompetens, de ifrågasätter även ledarens kompetens (eller snarare brist på kompetens) och vill därför avsätta/byta ut ledaren.
  3. Ledar-oberoende: I denna fas vill gruppen ha sin ledare till hands mer som en coach i vardagen. Någon som kan ge råd och stöd när nya saker ska tas i tu med. Medlemmarna vill och kan själva göra jobbet, men vill ha stöttning i form av godkännande från ledaren. Medlemmarna vill ha en ledare som delegerar uppgifter och låter medlemmarna därefter utföra jobbet.
  4. Alla leder: I denna fas vill gruppen sköta sig själv och behöver ingen ledare. Att alla leder, betyder att den som är bäst lämpad att leda gör det och att bäst lämpad utgörs av vad det är som ska utföras. Den person med bäst förmåga i området tar “lead” och ingen av de övriga medlemmarna ifrågasätter det. Medlemmarna vill här mer ha en ledare som är omvärldsspanare och håller sig borta från vardagens arbete.

En chef kan alltså med kunskaper kring gruppers utveckling, skapa framgångsrika grupper. Men då behövs förståelse kring var den egna gruppen befinner sig, och bli medveten om sina egna förmågor. Så till dig som är chef, tänk till och sätt dig in i grupputvecklingsprocessen. Analysera dig själv och våga leda din grupp med det ledarskap som den behöver just nu för att utvecklas framåt!