Det goda ledarskapet bygger på relationer!

En av de viktigaste egenskaper som en god ledare behöver är förmågan att skapa, bibehålla och utveckla relationer. Skapa relationer till nya medarbetare samt bibehålla och utveckla relationer till de medarbetare som sedan tidigare finns i organisationen.

Varför är relationer då så viktiga? Jo, relationer möjliggör tillit! Och tillit är en viktig byggsten för att kunna skapa en stabil grund i en organisation. Utan tillit kommer ingen organisation att utvecklas framgångsrikt och medarbetarna kommer inte heller att utvecklas i sina roller. Tillit är något som byggs upp över tid, men som faktiskt kan raseras på ett ögonblick. För att vi ska känna tillit krävs det att vår relation utsätts för diverse påfrestningar över tid, där vi båda uppfattar att tilliten finns och inte sviks. Det kan handla om förtroenden som den ena parten gett till den andra. Eller att båda parter uppträder förtroendefullt mot varandra i diskussioner eller vid genomförande av arbetsuppgifter.

Tillit kan dock snabbt raseras. Om ett förtroende sviks, eller om beteenden uppvisas som bryter förtroendet, kan tilliten snabbt försvinna. Har förtroendet svikits, tar det ofta lång tid att bygga upp det på nytt. Ju längre tid som vi känt tillit till varandra, desto längre tid kommer det förmodligen behövas för att kunna reparera tilliten. Inte bara tid för den delen, utan ett innehåll i beteendet som visar på att tilliten kan börja byggas igen. Ibland kan det faktiskt vara omöjligt att reparera tilliten, oavsett hur lång tid som gått efter sveket, eller oavsett hur förtroendefullt än uppträdandet är från den som svikit. Allt handlar om de inblandade parterna och deras personligheter. Ingen är ju den andra lik och vissa personer håller förtroendefullhet som egenskap väldigt högt.

Hur blir en ledare bra på relationsskapande?

  1. Sätt dig själv i andra hand och dina medarbetare först (de är sällan intresserade av att höra vad du sysslat med under helgen, men längtar efter att få berätta om sin helg för dig).
  2. Utveckla din förmåga att lyssna lyhört.
  3. Bryt inte förtroenden.
  4. Behandla alla dina medarbetare likvärdigt och favorisera INGEN.
  5. Agera personligt, men inte privat.
  6. Kontrollera ditt beteende (ingen medarbetare gillar en chef som agerar i affekt).