Arbeta med tillit och delegera arbetsuppgifter till dina medarbetare 

Som medarbetare är det både utvecklande och utmanande att ta ansvar för uppgifter på arbetsplatsen. Det är alltså av stor vikt att chefer och ledare jobbar in ett delegerande arbetssätt för att medverka till utveckling och engagemang.

Något som dock ofta nämns som ett observandum vid delegering av arbetsuppgifter, är i de fall när ansvar och befogenheter inte stämmer överens. Där alltså en medarbetare får ansvar för en uppgift eller ett område, men har få eller inga befogenheter att bestämma över vad som får och behöver göras. Detta i sig är en grund för psykisk stress på arbetsplatsen, vilket kan leda till olika typer av ohälsa för medarbetare.

Om en medarbetare däremot får ta fullt ansvar och har rätt befogenheter kommer det delegerande arbetssättet att bidra till en hög grad av tillit mellan chef och medarbetare, och mellan alla på arbetsplatsen. En hög grad av tillit skapar i sin tur en organisation som blir mer mottaglig för att genomföra förändringar. Och med tanke på den rådande förändringstakten i alla företag och organisationer, är tillit att betrakta som hårdvaluta!

Vad är då viktigt att tänka på när uppgifter eller områden delegeras till medarbetare? Det finns några få men viktiga punkter att fundera över och arbeta igenom för att genomföra delegering av uppgifter på en arbetsplats.

Delegeringens fem nycklar:

  1. Välj – Delegering börjar med att välja ut uppgifter som passar att delegera.
  2. Förenkla – När du skall genomföra delegering av en uppgift är det ett utmärkt tillfälle att se om den går att förenkla och minska i omfattning.
  3. Dokumentera – Delegera inte bara muntligt, uppgiften måste dokumenteras för att säkerställa kvalité.
  4. Överlämna – Låt det ta lite tid, det sparar du in längre fram i färre fel och färre frågor. Gör gärna uppgiften tillsammans. Tänk på att uppmuntra den du delegerar till att ställa frågor.
  5. Följ upp – För att delegeringen skall fungera är uppföljning A och O. Boka första uppföljningen redan i samband med överlämningen. Att följa upp och utvärdera är kritiskt för att säkerställa en väl genomförd delegering.