Kultur äter strategi till frukost varje dag!

Du kanske känner igen uttrycket och vad som vanligtvis prioriteras på arbetsplatser.

🌸 Strategier är givetvis viktiga, men när du enbart fokuserar på strategier och missar hur värderingar och rådande kultur påverkar människorna på arbetsplatsen så missar du något väsentligt.

🌸 Den rådande organisationskulturen speglar nämligen allt ni gör, både inåt och utåt. Om bemötanden och beteenden mellan människor skapar välmående, trivsel och glädje så kommer det att visa sig genom att medarbetare är engagerade och levererar. Detta utgör vad som kallas “vägen till målet”.

🌸 Men när fokus enbart är kvantitativa mål som följs upp på månadsbasis eller per kvartal så glöms vägen till målet bort. Istället följer du upp det som är resultatet av vägen till målet. Utan att inse värdet av vad som leder till höga siffror.

🌸 När du på allvar vågar och vill börja arbeta med vägen till målet och har tilltro till att detta faktiskt kommer att löna sig, så kommer du att se skillnaden. Skillnad i trivsel, engagemang OCH ekonomiskt resultatet på sista raden!

Så vad ser du till att ni äter till frukost på din arbetsplats? 😉

#ledarskap #organisationskultur #värderingar