Den goda företagskulturens bidrag

Företags – eller organisationskultur är något som starkt bidrar till både medarbetares och kunders uppfattning om arbetsplatsen. Ändå är det sällan som företag arbetar aktivt med att skapa och bibehålla en god företagskultur. Fokus ligger ofta på det externa, enbart. Allt utåt och inget inåt. Den inre kulturen räknas liksom inte in.

Företag satsar istället mycket pengar och resurser på sin marknadsföring och branding utåt. Vi vill att kunder och samarbetspartners ska uppfatta oss på ett visst sätt. Men saken är den, vi kan inte bestämma hur kunderna ska uppfatta oss. De uppfattar oss utifrån hur vi faktiskt agerar och beter oss, när de har kontakt med oss. Inte som vi önskar att de ska uppfatta oss. Men det inre och det yttre hör ihop!

Tänk då om företag satsade en bråkdel av de pengar som läggs på extern marknadsföring, på det inre jobbet. Vilken skillnad det skulle bli! Att aktivt arbeta med värderingar och den kultur vi vill skapa tillsammans, ger så mycket mer för alla. Medarbetare blir aktiva ambassadörer för arbetsplatsen. Utväxlingen skulle därför bli väldigt hög om det inre och yttre arbetet dessutom gjordes hand i hand.

Vanligtvis beskrivs den goda företagskulturen bidra så att vi kan:

  1. Bry oss om och intressera oss för varandra
  2. Stötta varandra (speciellt när någon har det tufft)
  3. Undvika att skuldbelägga (ta reda på varför något blev fel, istället för vem som gjorde fel)
  4. Betona det meningsfulla med arbetet
  5. Behandla varandra med respekt, tillit och tacksamhet

En satsning på att utveckla kulturen på arbetsplatsen ger därför ett mervärde för alla, både internt och externa. Den goda företagskulturens visar vägen utifrån vad vi innerst inne tycker är viktigt och värdefullt. Mjuka värden och justa beteenden.

Vilken kultur vill du ska råda på just din arbetsplats? Och vilket utrymme väljer du att detta arbete ska få!