Därför misslyckas ofta implementering av IT!

E. Rogers presenterade redan på 1960-talet sin adaptionskurva som är en god hjälp för att förstå varför implementering ofta misslyckas.

Kurvan visar på ett enkelt sätt hur du kan förvänta dig att dina olika medarbetare kommer att agera:

🌸 Innovator – Personen som ofta kommer till dig med förslag på ett superbra system och som tveklöst tycker att detta ska köpas in (innan du ens känner till systemet i fråga)

🌸 Early adopter – Personen som har lätt för att hänga på när du presenterar det nya systemet och är nyfiken på allt nytt (som gärna vill vara först med på tåget)

🌸 Early majority – Personen som vill ha en del bevis av dig på att systemet är bra och att det fungerar som det är tänkt (låter gärna andra testa och justera först)

🌸 Late majority – Personen som behöver ha mycket bevis från dig på det nya systemets förträfflighet (vill att allt är i princip bevisat fullt fungerande)

🌸 Laggard – Personer som du inte kommer få att använda det nya systemet förrän det gamla sättet är borttaget (hoppar på när ingen annan möjlighet finns)

Vilka personer tänker du är viktiga att fokusera på för att andra ska följa?

#ledarskap #implementering #digitalisering