De flesta skulle kunna bli fantastiska förändringsledare! 🌸

För att bli en riktigt bra ledare i förändring är det bra att förstå vad förändringsledning innebär och vad du som chef behöver göra för att lyckas.

J. Kotter skrev ”Leading change” redan 1995, men innehållet är fortfarande ytterst relevant. Den innehåller beskrivning av vilka steg som är nödvändiga att ta vid förändringar och vad som är anledningen till att förändringar misslyckas.

Enligt Kotter består förändringsledning av 8 steg som kan grupperas i 3 övergripande områden. Innehållet är inte mer revolutionerande än vad andra forskare kommit fram till, men det finns en viktig skillnad:
Om du upptäcker att förändringen stannar upp, gå inte vidare till nästa steg utan backa i stället. Svaret på varför du inte kommer framåt finns nämligen i stegen nedanför!

💡 Här ligger alltså det viktiga svaret – Backa och justera i stället för att fortsätta framåt. Analysera varför förändringen stannat upp och våga arbeta vidare utifrån detta. Om du som chef anammar Kotters steg kommer du att lyckas betydligt mer med förändringar tillsammans med dina medarbetare.

Vill du ha fler tips på lyckad förändringsledning? Kontakta mig gärna 🌸

#ledarskap #förändringsledning #organisationskultur