Tycker du det är svårt med kommunikationen vid förändringar?

När beslut om förändring ska kommuniceras ut i organisationen kan det vara svårt att ha väl utvecklade och tydliga kommunikationsvägar som fungerar genom alla ledningsnivåer.

Alla organisationer består nämligen av olika ledningsnivåer och dessa nivåer har olika fokus, mål och medel. När detta flyter ihop blir det dock väldigt otydligt för alla och kommunikationen blir rörig.

För att få en tydligare bild av vad som skiljer olika nivåer åt i en organisation kan de delas in och beskrivas i tre delar:

🔲 Macronivå är den högsta ledningsnivån i företaget och här beslutas det om de stora övergripande dragen (tänk den stora penseln när väggarna på ett hus ska målas)

🔲 Mesonivå är mittennivån där mellanchefer i företaget ska möjliggöra för nästa nivå att genomföra det som högsta ledningen beslutat om (tänk den mellanstora penseln som du använder för fönster och dörrar)

🔲 Micronivå är den lägsta nivån där själva införandet sker och där vardagens arbete som skapar värdet för kunden sker (tänk den lilla penseln som du använder för små detaljer som spröjs etc)

Har du koll på din ledningsnivå och hur du kan göra kommunikationen begriplig?

#ledarskap #implementering #organisationsnivåer