5 Tips för att bli en kommunikativ ledare! 🌸

För att bli en kommunikativ ledare behöver du först och främst lära dig skillnaden på information och kommunikation. Information handlar om att enkelriktat berätta något, medan kommunikation mer handlar om att bjuda in till interaktion.

Tänk på uttrycket “It takes two to tango” och inse att samma sak gäller vid kommunikation. För att skapa dialog behövs två personer, men för en monolog krävs det bara en person.

Kommunikativa chefer förstår och satsar på att involvera medarbetare. Där fokus är att både förmedla det som ledningen beslutar om, men också vara transparenta och tillsammans diskutera lösningar på arbetet som ska utföras i linje med fattade beslut.

Om du vill vara en kommunikativ ledare behöver du därför:

📌 Träna på att vara en god lyssnare (hör vad medarbetaren säger och lyssna på innehållet)

📌 Ställa många frågor (och verkligen lyssna på svaren)

📌 Intressera dig för dialog (och skippa monologer)

📌 Tänka på ditt kroppsspråk (dina rörelser och din kroppshållning säger mer än dina ord)

📌 Vara tyst när din medarbetare pratar (skippa invändningar och tillägg)

Hur ser du på kommunikation som ditt redskap som chef?

#ledarskap #värderingar #organisationskultur