5 tips för att bli en värderingsdriven ledare 🌸

Att leda med dina värderingar som bas är att leda värderingsdrivet. När du låter dina inre värderingar vara med som en naturlig del i ditt arbete som chef, kommer det att påverka hur du agerar i olika situationer och hur du tar dig an dina uppgifter. Dina värderingar kommer att guida dig och bli din kompass att navigera efter.

Men hur kan du bli en värderingsdriven ledare? Här kommer några tips på vägen:

1️⃣ Först och främst handlar det om att du fokuserar mer på HUR du agerar som ledare än VAD du gör (jag kallar det för mjuka värden)

2️⃣ Reflektera över vad du tycker är rätt och fel på en arbetsplats med hjälp av dina djupaste övertygelser och värderingar (utgå gärna från händelser som påverkat dig)

3️⃣ Reflektera över vad du tycker är goda beteenden i grunden (som ger stöd för dina värderingar)

4️⃣ Fundera på hur du ska kunna leva dina värderingar genom dina beteenden utan att förställa dig (bottna i din personlighet och var dig själv)

5️⃣ Fundera över dina relationer till medarbetarna (arbeta för tillit och förtroende eftersom det för människor närmare varandra)

Vill du utvecklas som värderingsdriven ledare? Tveka inte att kontakta mig för ett samtal!

#ledarskap #värderingar #organisationskultur