Varför ska du arbeta med företagskulturen? 🌸

Du har kanske tidigare gjort ett arbete med företagets kultur och värdegrund där ett antal ord togs fram som kändes bra. Men därefter föll allt i glömska och hamnade i din skrivbordslåda…

Den enkla förklaringen till varför arbetet misslyckas är att du missade steg två i processen, som är att LEVA värdegrunden. Då handlar det om att bli medveten om beteenden och att ge och ta emot feedback kring dessa. Hela tiden. Alla dagar. Tillsammans. Det är alltså nu som arbetet börjar för att bygga kulturen!

Det finns all anledning för dig att arbeta med värdegrund och kultur eftersom en god företagskultur hjälper er att:

1️⃣ Bry er om och intressera er för varandra

2️⃣ Stötta varandra (speciellt när någon har det svårt)

3️⃣ Undvika att skuldbelägga varandra

4️⃣ Betona det meningsfulla med arbetet

5️⃣ Behandla varandra med respekt, tillit och tacksamhet

Värdeorden är alltså bara första steget för att tillsammans skapa en riktigt bra företagskultur. Medan steg två är att leva den. På riktigt.

Vad har du för tankar kring att arbeta med värdegrund och företagskultur?

#ledarskap #värderingar #organisationskultur