De flesta förstår att framtiden innebär förändringar…

…men allt för få inser att förändring numera är att betrakta som ett normaltillstånd och är därför dåligt förberedda på hur företaget bör organiseras och ledas för att klara av det nya normala.

Du har säkert hört eller läst uttrycket: ”Förändringstakten kommer aldrig mer att vara så långsam som den är idag”. Ändå tas sällan förändringstakten på allvar. Ledningsgrupper duckar helt enkelt för frågan och kör i stället på som tidigare.

En anledning till att omställningen för att skapa en förändringsstabil organisation dröjer är att alltför många ledningsgrupper väntar på rätt tillfälle att förändra och ställa om verksamheten. Men rätt tillfälle kommer sällan, så ta därför de första stegen redan idag!

Här kommer några tips på vägen:

❗ Våga lyssna på och testa nya idéer (fatta snabba beslut och var beredd att justera)
❗ Börja arbeta tvärfunktionellt (skippa stuprören)
❗ Påbörja teamarbete (gärna i mixade grupper)
❗ Samarbeta över gränser (både inom företaget, branschen och andra branscher)
❗ Skapa en lärande organisation (för att ta tillvara kunskaper och färdigheter)

Vad har du för erfarenhet av att ställa om till en mer förändringsstabil organisation?

#ledarskap #förändring #beteende