Har du insikten men saknar viljan?

För att förända ett nuvarande beteende till att bli ett önskat beteende i framtiden krävs att du först har insikt i att förändringen är positiv för dig. Men också att du har viljan att förändras och sist men inte minst att du är beredd att göra annorlunda för att uppnå förändrat beteende.

Denna bild ritar jag ofta upp vid handledning av både ledningsgrupper och enskilda chefer för att visa vad som krävs för att ändra beteenden. Det handlar om dig själv och ingen annan!

💡 Insikt – Du förstår att förändring av ditt beteende är önskvärt och gagnar dig (detta behöver du få feedback på från din närmaste omgivning).

🙋🏻‍♀️ Vilja – Du vill därför agera annorlunda från och med nu (viljan till förändring är central och bygger på insikten).

🏃🏻‍♀️ Göra – Du agerar annorlunda och medvetet i vardagen för att nå önskat beteende (för att agera krävs vilja till förändring).

🙌🏻 Förändras – Då kommer du att förändras och uppnå det önskade beteendet!

Är du nyfiken och vill veta mer om hur du kan jobba med en tydlig feedback-kultur för ökad insikt kring beteendeförändring i din ledningsgrupp? Kontakta mig gärna så berättar jag mer!

#ledarskap #förändring #beteende