Så känner du igen ett dåligt värdegrundsarbete 🙋🏻‍♀️

Vanligtvis sätter företag igång med värdegrundsarbete om någonting inte fungerar i organisationen.

Fokus blir på att hitta värdeord som är positivt laddade för att skapa en gemensam grund som alla gillar. Vanliga ord som förekommer är exempelvis respekt, tillit och öppenhet. Men det är ett önsketänkande att det går att skapa en bra arbetsplats med enbart ord.

Orden i sig är nämligen ofta vaga och kan betyda lite vad som helst om de inte används specifikt och knyts till ett klart sammanhang. Därför måste värdegrundsarbetet genomföras med fokus på de beteenden som behöver förändras. Så att värdegrunden kan ”levas” istället för att bara ”pratas”

Hur känner du då igen ett sämre eller bättre värdegrundsarbete? Jo, om du exempelvis kommer till en reception där du möts av slagkraftiga ord på väggen eller på en banner och personen du möter:

😬 Behandlar dig i bästa fall som luft och i sämsta fall som något katten släpat in.
🙌 Är inkännande och frågar vänligt och intresserat vad denne kan göra för dig.

As simple as that!

Hur ser du på värdegrundsarbete, behövs det eller är det meningslöst dravel?

#ledarskap #värderingar #beteende