Så får du medansvariga medarbetare!

Om du låter dina medarbetare vara med och samskapa verksamhetens innehåll kommer du att få medansvariga individer.

💡 Att samskapa innebär att du och dina medarbetare tillsammans skapar innehållet för verksamheten.

💡 Det är alltså inte enbart ledningen som bestämmer vad som ska göras. Ni gör detta tillsammans, chefer och medarbetare.

💡 På så sätt får alla på arbetsplatsen möjlighet att medverka när mål och riktning tas fram. Men det innebär också att alla blir medansvariga för både det som tas fram, och för genomförandet.

💡 Därför är det viktigt att förstå helheten i samskapandet och att det innebär både möjlighet och ansvar.

När dina medarbetare varit med och arbetat fram innehåll för verksamheten kommer viljan att medverka för att uppnå målen stärkas. I stället för att lämpa över problem som uppstår längs vägen på dig som chef, så kommer medarbetarna verka för att ta ansvar och själva lösa uppkomna problem.

Hur arbetar du för att få medansvariga medarbetare?

#ledarskap #värderingar #beteende #engagemang