“Omdesign” av vardagens arbete 🌸

När nya digitala lösningar implementeras på arbetsplatsen har systemet förmodligen köpts in för att hjälpa dig att få en bättre arbetsvardag.

Fast blir det per automatik en bättre arbetsvardag för att du får tillgång till en teknisk lösning? Förmodligen inte. Vanligen införs nämligen system utan att dessa lyfts upp i ett gemensamt sammanhang.

Därför är det bättre om du i stället för att fokusera på systemet, väljer att tänka hur din arbetsvardag ser ut och hur den kan designas om med hjälp av det nya systemet. Då har du större möjlighet att få ut mesta möjliga förtjänst av det nya systemet.

Ställ dig därför frågorna:
◾ Kan du plocka bort någon av dina nuvarande arbetsuppgifter när det digitala systemet införs (för att undvika dubbelarbete)?

◾ Finns arbetsuppgifter som du utför idag som saknar värde (som redan borde vara borttaget)?

◾ Ersätter funktioner i det nya systemet några av dina analoga uppgifter helt eller bara delvis (om delvis – vad innebär det)?

◾ Kan det nya systemet hjälpa dig att samordna/samköra uppgifter med andra system (så att du bara behöver utföra uppgiften på ett ställe)?

#ledarskap #organisationskultur #redesigneverydaywork