Digitalisering = verksamhetsförändring 🌸

De utmaningar som verksamheter står inför med en ökad digitalisering är en mix av hur nuvarande digitala system har fungerat, de nya systemens användbarhet och hur väl personalen kan få nytta av de nya systemen.

Det finns stora möjligheter för dig som chef att förändra verksamheten genom att införa olika digitala lösningar. Men detta innebär ofta utmaningar som kräver långsiktigt engagemang och samarbete över gränser.

Dessutom kommer införandet av nya digitala lösningar inte per automatik att lösa en dåligt fungerande arbetsvardag, till exempel redan befintliga kommunikationsproblem mellan olika yrkesgrupper.

Tänk istället:

❗ Införandet av nya digitala system handlar i första hand om verksamhetsförändring och i andra hand om teknik
❗ Design av nya arbetssätt ska utgå från verksamhetsföreträdare (istället för att som tidigare utgå från systemansvariga och utvecklare)
❗ Det behöver vara ett användarstyrt designarbete där delaktighet och att integrera sociala faktorer på arbetsplatser är centralt
❗ Fokus behöver vara på användbarhet och tillgänglighet av de digitala systemen

Har du fler tips på vad som är viktigt att tänka på vid digitalisering som verksamhetsförändring?

#ledarskap #värderingar #beteende