Detta behöver du känna till om destruktivt ledarskap!

Fler än 1/3 av alla tillfrågade arbetstagare i en svensk studie upplever att de ofta eller alltid utsätts för destruktivt ledarskap.

När medarbetare utsätts för destruktivt ledarskap blir följderna mänskligt lidande, sämre prestation och förlorad kapacitet i organisationen.

Vad är då ett destruktivt ledarskap och hur blir du som chef medveten om dessa egenskaper?

Destruktivt ledarskap delas in i två delar, aktivt och passivt:

📍 Aktivt destruktivt ledarskap – där chefen…

1️⃣ har ett arrogant och orättvist beteende

2️⃣ bemöter medarbetare egoistiskt och falskt

3️⃣ är aggressiv och överöser med hot, bestraffningar och orimliga krav

📍 Passivt destruktivt ledarskap – där chefen…

1️⃣ agerar osäkert, oklart och rörigt

2️⃣ är passiv och feg

Ledarskap är en faktor som har stor betydelse för hur människor mår på jobbet. Om medarbetare utsätts för destruktivt ledarskap får det stora negativa konsekvenser!

#ledarskap #värderingar #beteende