• ”Alla på arbetsplatsen är en del av varumärket”

  • ”Varje förändringsresa startar med egen insikt”

  • ”Med delaktighet lyckas implementeringen”

Varje person bidrar på något sätt till en organisation eller ett företag. Med sitt bemötande. Sitt positiva engagemang. Nya idéer eller varför inte med lite ordning och reda. Potentialen i varje medarbetares insats bidrar till en ökad effekt som går att utläsa bland siffrorna i reslutatrapporterna. Men bara under rätt ledarskap, rätt vägledning och en välgenomtänkt tydlig strategi. Förändringsarbete behöver inte vara svårt, men det gäller att få med sig alla på samma resa!

kurs-förändringsledning

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Genomför en lyckad organisationsförändring.
Varje person bidrar på något sätt till en organisation eller ett företag. Med sitt bemötande. Sitt positiva engagemang. Nya idéer eller varför inte med lite ordning och reda. Potentialen i varje medarbetares insats bidrar till en ökad effekt som går att utläsa bland siffrorna i reslutatrapporterna. Men bara under rätt ledarskap, rätt vägledning och en välgenomtänkt tydlig strategi. Förändringsarbete behöver inte vara svårt, men det gäller att få med sig alla på samma resa!

kurs-implementering

IMPLEMENTERING

Implementering på allas villkor.
Implementeringar av innovationer eller digitala verktyg som ska lyfta hela verksamheter tenderar ofta att bli utdragna evighetsprojekt som splittrar organisationer. Vad beror egentligen detta på? Vad är det människor inte förstår? Eller är det så att tekniska lösningar inte alltid är användarvänliga och att användare inte alltid är benägna att vilja ta till sig nya lösningar?

utbildning-värdegrund

VÄRDEGRUND

Med en stark värdegrund blir det tydligt för alla vilka ni är!
Attityder, värderingar och kultur är begrepp som används för att förklara hur vi alla förhåller oss och vad vi tycker är viktigt i livet och på arbetsplatsen. För att bygga upp en företagskultur som är hållbar över tid och som ger medarbetare och chefer en plattform att utgå från, så behöver vi komma fram till en gemensam värdegrund. Vad ska gälla hos oss? Hur ska vi bete oss mot varandra? Vilka värdeord vill vi ha – och vilket innehåll vill vi ge dessa ord? När ni sen har den gemensamma värdegrunden klar, så gäller det att också leva den. Var och en, och tillsammans!

Utbildning ledarskap

VÄRDEBASERAT LEDARSKAP

Värdebaserat ledarskap motiverar hela företaget.
Företagets affärsidé, vision och mål är ett självklart faktum. Det handlar om pengar och om resultat. Hårda värden. Men utan medarbetare finns ingen chef eller ledare. Inget växande företag. I varje affärsplan beskrivs sakliga och rationella strategier för framtiden. Däremot saknas ofta en värdegrund som för alla tydliggör hur vi ska arbeta tillsammans för att kunna förverkliga företagets mission. De emotionella värden som får oss alla att känna gemenskap och tycka det är roligt att gå till jobbet och prestera med engagemang. Den nya generationen som nu äntrar arbetsplatserna har dessutom större krav på ett mer meningsfullt arbetsliv.

AKTUELLT

REFERENSER

”Som liten firma i byggbranschen ville jag satsa på att skapa en företagskultur som vi alla kan stå upp för. Utbildningen har gett mig tryggheten att verkligen arbeta kontinuerligt med dessa frågor”

Värdegrundsarbete
Daniel Movind – VD DMB AB

”En uppdragsutbildning för samtliga våra implementeringsansvariga gav oss ovärderliga verktyg för att lyckas med vårt kommande arbete att bredd införa den digitala patientjournalen”

Implementering av IT- verktyg och system
Britt Ehrs – Projektledare Region Uppsala

”Vår ledningsgrupp har fått en helt annan förståelse kring hur vi måste arbeta med arbetsplatsens förändringar, så att vi kan vända eventuell oro till rörelse framåt”

Förändringsledning
Annette Sander – Verksamhetschef Hjälpmedelscenter Blekinge

”Efter att vi arbetat fram en gemensam Värdegrund tillsammans med våra medarbetare, fick vi kunskap i hur vi behöver tänka och agera för att verkligen leva värdegrunden. Vikten av att som chef agera som rollmodell har verkligen blivit tydlig”

Värdebaserat ledarskap
Liselott Sjöbeck – HR-chef Skurups Sparbank

”Jag fick redskap för att arbeta tillsammans med mina medarbetare så att de värderingar jag haft sedan starten, verkligen ska kunna genomsyra hela verksamheten i takt med att vi växer och blir allt fler”

Värdegrundsarbete
Christina Nilsson – VD Meritum i Sverige AB