5 saker som gör dig till en uppskattad chef! 🌸

Ofta stöter jag på chefer som duckar för frågan – Hur tycker dina medarbetare att ditt ledarskap fungerar?

Fullt förståeligt eftersom det kan visa sig att du som chef har dålig koll på vad dina medarbetare önskar av ditt ledarskap.

Men du kanske har full upp att hinna med alla dina åtaganden och känner stress över att både arbeta med direkt operativa frågor samtidigt som du ska leda medarbetarna framåt och uträtta stordåd utifrån verksamhetens högt ställda mål?

Då finns det några saker som du kan checka av på egen hand när det gäller om ditt ledarskap är uppskattat bland medarbetarna. Enkla saker, men ack så viktiga för medarbetarna!

1️⃣ Bjuda in till promenadmöten (så att du är fullt fokuserad på en medarbetare åt gången)
2️⃣ Vara nyfiken på medarbetarnas inre drivkrafter (visa intresse är guld för att bygga relationer)
3️⃣ Ge feedback kopplat till företagets värderingar (så att era värderingar verkligen levs)
4️⃣ Vara ett bollplank (både för karriärfunderingar och ambitioner)
5️⃣ Be om feedback på ditt ledarskap (så att du vet vad du ska göra mer eller mindre av)

Hur säkerställer du själv ett fungerande ledarskap i vardagen för dina medarbetare?

#ledarskap #värderingar #beteende