Visste du att olika team behöver olika ledning? 👩‍👧‍👦

Som du säkert känner till är Susan Wheelans forskning om gruppers utveckling den som vanligen används. Hon menar att gruppers utveckling är beroende av individerna som ingår i gruppen och det ledarskap gruppen behöver för att utvecklas.

Som chef behöver du därför veta var din grupp befinner sig rent utvecklingsmässigt, men också hur du ska agera för att din grupp ska utvecklas vidare.

💡 Om du har en grupp som befinner sig i fas 1 ”Beroende och tillhörighet” så är individerna helt beroende av dig som chef. Att du visar vägen och tar alla beslut. De har också ett starkt behov av att känna tillhörighet med gruppen.

För att gruppen ska utvecklas framåt är det i denna fas viktigt att du arbetar med följande:
👉🏻 Ge gruppen möjlighet att förstå dess mål och uppgifter
👉🏻 Ge utrymme för samtal kring vilka värderingar som styr
👉🏻 Ge en tydlig ansvarsfördelning och struktur
👉🏻 Arbeta för ett tryggt klimat så att dina medarbetare vågar ställa frågor
👉🏻 Ge utrymme för hantering av relationsfrågor
👉🏻 Klargör vad som förväntas av var och en
👉🏻 Ge medlemmarna möjlighet att lära känna varandra

Har du någon gång arbetat i en grupp som befinner sig i fas 1?

#ledarskap #värderingar #beteende