Vilka chefer blir egentligen framgångsrika?

Länge har väl alla som på något sätt arbetar med ledarskap och ledningsutveckling funderat över vilka personer det är som blir riktigt framgångsrika som chefer och ledare. Finns det någon gemensam faktor och vilken är det i så fall?

Nu tror sig dock karriärcoachingfirman Velocity ha funnit svaret. Gemensamt för världens mest framstående och tongivande ledare är… 🥁

Nyfikenhet!

De framgångsrika ledarna, som alltså är de mest effektiva och transformativa, är extremt nyfikna och använder nyfikenheten bland annat så här:

🌡 De ställer alltid frågor när saker inte går som planerat
🌡 De vill veta varför det blev som det blev
🌡 De ställer frågor om vad som kan göras annorlunda för att lösa problemet

Så om du vill bli riktigt framgångsrik som chef och ledare, bör du alltså träna upp din nyfikenhet!

#ledarskap #värderingar #beteende