Viktig chefsegenskap 6️⃣

Vara rollmodell 🧗🏻‍♀️

Som en bra chef leder du genom att agera och inte genom att prata. Du har också noga tänkt igenom vilka spår du vill lämna efter dig. Detta skapar en kultur där dina medarbetare försöker efterlikna dig vilket bygger förtroende och respekt.

Du blir ett föredöme och den som sätter standard för hur ni ska bete er på arbetsplatsen och att det som sägs också görs. Det gäller också att använda goda beteenden som grunden till bra exempel i all storytelling som används i företaget. Walk the talk och Talk the walk!

Varför är det viktig att du som chef är rollmodell? Enligt den kloke Albert Einstein gäller följande:

”Att föregå med gott exempel är inte det främsta sättet att påverka andra – det är det enda sättet”

🙌🏻 Så kom ihåg, vill du som chef ha en viss kvalité på arbetet som utförs, se till att själv föregå med det bästa exemplet!

#ledarskap #beteende #organisationskultur