Viktig chefsegenskap 5️⃣

Bra på feedback ⛲

Så självklart men ändå så svårt! Som bra chef ger du enkelt och kontinuerligt feedback till dina medarbetare så att de känner bekräftelse och vet vilken riktning som är den rätta. De flesta chefer glömmer tyvärr vikten av feedback, så se till att du blir en mästare på denna ädla konst.

Som bra chef ska du förutom att ge feedback också klara av att ta emot feedback. Uppmuntra därför till feedback mellan dina medarbetare och dig som chef men även mellan medarbetare och medarbetare. Det gäller att be om feedback OCH vara beredd på att ta emot den.

När ditt gäng fått in en riktig feedback-kultur kommer du att märka en enorm skillnad. Positiva beteenden kommer att stärkas och öka, medan negativa beteenden kommer att minska och så småningom försvinna.

🙌🏻 Så kom ihåg, här finns en verklig chans att glänsa för medarbetare älskar chefer som ger feedback!

#ledarskap #beteende #organisationskultur