Viktig chefsegenskap 3️⃣

Se individerna 🙋🏻‍♀️

En bra chef ser individerna och inte bara gruppen/teamet. Som chef behöver du ha god kännedom om vad varje medarbetare gör bäst så att hela teamet kan leverera på topp.

Att diskutera med dina medarbetare vilka delar av jobbet var och en tycker är roligast och vilka delar som kan utvecklas, gör att varje individ känner sig värdefull och bekräftad.

En grupp/team består av en rad unika individer som alla har olika kapacitet och sätt att lära sig saker.

En bra chef vet vad varje individ triggas av och vilka arbetssätt som passar varje medarbetare för att prestera på topp, men är också beredd att göra investeringar för att varje medarbetare ska kunna nå sina mål.

🙌🏻 Så kom ihåg, att se varje individ kommer att göra ditt team starkt!

#ledarskap #beteende #organisationskultur