Viktig chefsegenskap 2️⃣

Var förutsägbar 💁🏻‍♀️

Som bra chef är du konsekvent i ditt handlande så att dina medarbetare vet vad de kan förvänta sig och känner sig trygga med ditt beteende. Du behöver därför vara konsekvent i hur du förmedlar visioner, ger medarbetare feedback och hur du visar öppenhet.

Fundera däremot på hur det känns för dina medarbetare om du som chef säger en sak ena dagen och en annan sak nästa? Det är nämligen svårt för medarbetare att känna sig motiverade om målen ändras stup i kvarten så att de aldrig vet vad som ska göras eller vad som förväntas…

🙌🏻 Så kom ihåg, att vara förutsägbar som chef gör att dina medarbetare lättare känner trygghet när de vet hur du agerar!

#ledarskap #beteende #organisationskultur