Viktig chefsegenskap 1️⃣

Var en god lyssnare 👂🏻

Som bra chef använder du en stor del av din tid till att lyssna på dina medarbetare. På så sätt kan du enkelt samla in förslag på lösningar till uppkomna problem och svårigheter. Du uppmuntrar medarbetares initiativ i stället för att bara prata själv och lägga fram dina egna lösningar!

Men vanligen agerar chefer lite tvärtom och vill gärna berätta om den egna lösningen samt beskriva varför detta är det absolut bästa sättet att göra.

Det som händer då är att din medarbetare tystnar och undviker att berätta sina tankar och förslag till lösningar. Innan du vet ordet av så har du bidragit till eller skapat en tystnadskultur.

🙌🏻 Så kom ihåg, öppenhet och delaktighet uppmuntrar dina medarbetare till att ta plats och bli naturliga problemlösare!

#ledarskap #beteende #organisationskultur