Vet du vad en grupp behöver för att komma ur ett tillstånd av konflikter? 😬

Gruppers utveckling är beroende av individerna som ingår i gruppen och hur ledaren arbetar för att gruppen ska kunna utvecklas.

Som chef behöver du därför förstå både vilken utvecklingsfas din grupp befinner sig i men också hur du som chef ska agera för att din grupp ska utvecklas vidare.

💡 Om du har en grupp som befinner sig i fas 2 ”Opposition och konflikt” så ifrågasätter individerna varandra och varandras kompetens liksom din duglighet som chef. Konflikter uppstår ideligen men gruppen har svårt att lösa dessa.

Fas 2 är en jobbig fas och övergången till nästa stadium föregås vanligtvis av en intensiv konflikt eller kris ⚡

För att gruppen ska utvecklas framåt är det viktigt att du arbetar med följande:
💁🏻‍♀️ Ge handledning, träna, coacha samt uppmuntra och motivera ansvarstagande
💁🏻‍♂️ Undvik konkurrerande aktiviteter (ge istället aktiviteter som kräver samarbete)
💁🏻‍♀️ Ställ frågor, sammanfatta och förklara
💁🏻‍♂️ Visa att du är beredd att delta i gruppen
💁🏻‍♀️ Visa förtroende och undvik straff och belöningar
💁🏻‍♂️ Betona feedbackreglerna (använd jag-budskap)

Har du erfarenhet av att leda en grupp som befinner sig i fas 2?

#ledarskap #värderingar #beteende