Vad du behöver veta om grupputveckling! 👩‍👧‍👦

När det gäller grupputveckling är Susan Wheelans forskning den som vanligen används, där hon betonar att gruppers utveckling är beroende av individerna som ingår i gruppen och det ledarskap gruppen behöver för att utvecklas.

Som chef är det bra om du förstår var din grupp befinner sig rent utvecklingsmässigt, så att du kan arbeta för att den ska utvecklas vidare.

Så vad karakteriserar de olika grupputvecklingsfaserna?

💡 Fas 1: Beroende och tillhörighet = Individerna är helt beroende av dig som chef och att du visar vägen och tar alla beslut. Ett starkt behov av att få tillhöra finns hos individerna.
💡 Fas 2: Opposition och konflikt = Individerna ifrågasätter varandra och varandras kompetens liksom din duglighet som chef. Konflikter uppstår ideligen men gruppen har svårt att lösa dessa.
💡 Fas 3: Tillit och struktur = Individerna litar på egen och andras kompetens. Struktur på vem som gör vad och när det ska vara gjort styr arbetet.
💡 Fas 4: Arbete och produktivitet = Individerna drivs av ”ett högre syfte” och verksamhetens bästa är hela tiden riktmärket. Fokus är hög produktivitet och att fortsätta utvecklas.

Vilken fas skulle du säga att din grupp befinner sig i?

#ledarskap #värderingar #beteende