Vad är egentligen vettiga lönekriterier?

Många arbetsplatser saknar faktiskt helt (eller har oklara) lönekriterier.

Detta gör det otydligt för medarbetare vad som krävs för att höja lönen utifrån den årliga prestationen.

Och när bedömning av medarbetares prestation är vag och uppfattas som godtycklig skapas en osäkerhet om vad som egentligen mäts 🤷‍♀️

För att skapa vettiga lönekriterier är det därför viktigt att:

📍 Chefer och medarbetare tillsammans kommer överens om lönekriterierna

📍 Lönekriterierna behandlar både VAD som ska utföras och HUR jobbet ska göras

📍 Det finns ett tydligt sätt att mäta varje medarbetares prestation

📍 Sättet att mäta är transparent och fullt möjligt att förstå för alla medarbetare

När ni väl arbetar efter lönekriterierna gäller det för dig som chef att skapa dialog i samtalen med dina medarbetar och fokusera på att verkligen förklara och ge exempel som speglar händelser i vardagen för att lönekriterierna ska ge stöd och nytta.

Hur ser arbetet med lönekriterier ut på din arbetsplats?

#ledarskap #värderingar #beteende #engagemang