Snälla chefer är mer lönsamma!

Hur kan snällhet hänga ihop med lönsamhet tänker du?

Det finns forskning som visat att det finns en tydlig koppling mellan medkänsla och produktivitet. Medkänsla kan också liknas vid mellanmänsklighet och att värna samspelet mellan människor. Som chef kan du utveckla och träna din snällhet och på så sätt även öka lönsamheten.

Du kan träna din snällhet genom att:

👩‍👧‍👦 Uppmuntra och stötta sociala kontakter på jobbet. Relationer är den enskilt viktigaste faktorn för välmående och dålig trivsel och stress påverkar dina sociala relationer negativt.

♥ Visa medkänsla. När du som chef är rättvis och hjälpsam får du medarbetare som agerar likadant och som dessutom blir mer lojala och engagerade i jobbet.

🙋🏻‍♀️ Ansträng dig rejält för att hjälpa till. När du går den där extra milen för dina medarbetare svarar de upp med att bli lojala och hängivna. Som osjälvisk chef blir dina medarbetare mer samarbetsvilliga och produktiva, helt enkelt för att de litar mer på dig!

🙏🏻 Uppmuntra dina medarbetare att prata med dig – speciellt om sina problem på jobbet. Arbeta för att få medarbetarnas tillit. När du är ödmjuk och inkluderande med dina medarbetares bästa för ögonen, förbättras deras förmåga att lära nytt och prestera.

Håller du med om att snällhet är en vinnande faktor för att skapa lönsamhet?

#ledarskap #värderingar #beteende