Sex viktiga chefsegenskaper att utveckla 🌸

Som chef har du mycket att leva upp till och många saker på din agenda.

Ofta är det affärsmål kopplade till intäkter och andra mer hårda värden som upptar den mesta tiden. Det som glöms bort är att bakom varje konkret mål av hårda värden, finns det en mängd mjuka värden som kommer att avgöra om de hårda värdena uppnås.

Det finns några egenskaper du som chef kan utveckla så att du tillsammans med dina medarbetare kan utföra det bästa jobbet!

1️⃣ Vara en bra lyssnare

2️⃣ Vara förutsägbar

3️⃣ Se individerna

4️⃣ Visionsförmedlare

5️⃣ Bra på feedback

6️⃣ Vara ett föredöme

Är du nyfiken på vad de sex punkterna innehåller mer konkret? Kika på kommande inlägg!

#ledarskap #beteende #organisationskultur