Så kan digitaliseringen öppna nya vägar 🌸

Den digitalisering som pågår ger stora möjligheter att arbeta på nya sätt och ändrar förutsättningarna för alla arbetsplatser. Digitaliseringen är därför viktig för fortsatt utveckling och effektivisering av samhällets alla delar.

Men för att digital teknik ska bli den möjliggörare som verksamheter eftertraktar behöver dina medarbetare ha kompetens inom digital teknik och skaffa sig de digitala färdigheter som krävs.

Det är också viktigt att medarbetare upplever en positiv atmosfär kring digitala lösningar och får stöd från kollegor och arbetsledning när dessa införs så att de tekniska systemen ses som naturliga hjälpmedel och är en del av organisationens utveckling av verksamheten.

Som chef behöver du alltså fokusera på hur omställningen till en digitaliserad verksamhet ska gå till och vilket stöd som dina medarbetare kan få i detta arbete. Att personalen medverkar i den digitala utvecklingen är nämligen avgörande för omställningen till en verksamhet där digitaliseringen fungerar och digitala system används full ut.

Är det vanligt att medarbetare får vara delaktiga i den digitala utvecklingen på din arbetsplats?

#ledarskap #digitalisering #beteende